เปิดลงทะเบียนรุ่นที่ 1 แล้ว StickXFit Level 1 Instructor Course

Become a First STICKXFIT Instructor in Bangkok, THAILAND! STICKXFIT INSTRUCTOR LEVEL 1 Program (2-full day training in English & Thai) #LimitedSpace 1st Batch Date: 10-11 November 2018 at 9:00 am...

Group Training, Personal Training, Courses

Asia Fitness Conference (AFC 2018)

The Asia Fitness Conference (AFC 2018) has grown to be THE place for fitness and health professionals to learn from world-renowned educators, to network with regional leaders, to share ideas and exper...

Pilates, Yoga, Courses

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Pilates, Yoga, Courses

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Personal Training, Events, Courses

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Personal Training, Events, Courses

เปิดลงทะเบียนรุ่นที่ 1 แล้ว StickXFit Level 1 Instructor Course

Become a First STICKXFIT Instructor in Bangkok, THAILAND! STICKXFIT INSTRUCTOR LEVEL 1 Program (2-full day training in English & Thai) #LimitedSpace 1st Batch Date: 10-11 November 2018 at 9:00 am...

Group Training, Personal Training, Courses

Asia Fitness Conference (AFC 2018)

The Asia Fitness Conference (AFC 2018) has grown to be THE place for fitness and health professionals to learn from world-renowned educators, to network with regional leaders, to share ideas and exper...

Pilates, Yoga, Courses

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Pilates, Yoga, Courses

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Personal Training, Events, Courses

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Personal Training, Events, Courses

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Personal Training, Events, Courses

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Personal Training, Events, Courses

เปิดลงทะเบียนรุ่นที่ 1 แล้ว StickXFit Level 1 Instructor Course

Become a First STICKXFIT Instructor in Bangkok, THAILAND! STICKXFIT INSTRUCTOR LEVEL 1 Program (2-full day training in English & Thai) #LimitedSpace 1st Batch Date: 10-11 November 2018 at 9:00 am...

Group Training, Personal Training, Courses

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Personal Training, Events, Courses

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Personal Training, Events, Courses

เปิดลงทะเบียนรุ่นที่ 1 แล้ว StickXFit Level 1 Instructor Course

Become a First STICKXFIT Instructor in Bangkok, THAILAND! STICKXFIT INSTRUCTOR LEVEL 1 Program (2-full day training in English & Thai) #LimitedSpace 1st Batch Date: 10-11 November 2018 at 9:00 am...

Group Training, Personal Training, Courses

Asia Fitness Conference (AFC 2018)

The Asia Fitness Conference (AFC 2018) has grown to be THE place for fitness and health professionals to learn from world-renowned educators, to network with regional leaders, to share ideas and exper...

Pilates, Yoga, Courses

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Pilates, Yoga, Courses

Asia Fitness Conference (AFC 2018)

The Asia Fitness Conference (AFC 2018) has grown to be THE place for fitness and health professionals to learn from world-renowned educators, to network with regional leaders, to share ideas and exper...

Pilates, Yoga, Courses

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Pilates, Yoga, Courses