คอร์สออนไลน์ ANATOMY 101 – ภาษาไทย

959 บาท

รวมการสอน 3 ชั่วโมง หนังสือเรียนรูปแบบ PDF แบบทดสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Fit รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

                

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาพื้นฐานของ Anatomy ที่ควรทราบเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียกชื่อกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกาย, ตำแหน่งและทิศทาง รวมถึงท่าทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการออกกำลังกาย
• รูปแบบการเรียน : คอร์สออนไลน์
• จำนวน 3 ชั่วโมง ผ่านแพลทฟอร์ม Teachable

หลักสูตรนี้เหมาะกับเทรนเนอร์ / ครูฝึกสอนออกกำลังกายที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ Anatomy สำหรับการออกกำลังกายในรูปแบบ Resistance Training เบื้องต้น รวมถึง บุคคลคนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Anatomy ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
Session 1 : พื้นฐานทางกายวิภาค
1. บทนำ
2. คำศัพท์ทางกายวิภาค
3. ระนาบการเคลื่อนไหว
4. การเคลื่อนไหวของข้อต่อ
5. ประเภทการหดตัวของกล้ามเนื้อ
6. กระดูกในร่างกาย

Session 2 : กล้ามเนื้อลำตัว และส่วนล่างของร่างกาย
7. กล้ามเนื้อในร่างกาย
8. กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว
9. กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก
10. กล้ามเนื้อบริเวณเข่า

Session 3 : กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
11. การเคลื่อนไหวข้อต่อไหล่ และกล้ามเนื้อหน้าอก
12. กล้ามเนื้อไหล่
13. กล้ามเนื้อหลัง และกลุ่ม Rotator Cuff
14. กล้ามเนื้อบริเวณบ่า สะบัก
15. กล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก
16. กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ

แบบฝึกหัดทบทวน

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

3 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

์N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

สูงสุด 100 คน

สถานที่เรียน :

แพลทฟอร์มการสอนออนไลน์ Teachable

สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

B.Sc. Physical Science.
M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

Thai/English