Metafit Course – ภาษาไทย

7,950 Tบาท

รวมการสอน 6.5 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Metafit

                

เนื้อหาหลักสูตร

Metafit ไม่ใช้อุปกรณ์ ไม่มีการออกแบบท่า และใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลลัพธ์จากการฝึกที่น่าอัศจรรย์ ภายใน 30 นาที ไม่ว่าจะเป็นการสอนทั้งรูปแบบคลาส กลุ่มเล็ก หรือส่วนบุคคล ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ก็ต้องเปลี่ยนการเผาผลาญก่อน Metafit จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญด้วยการฝึกใหม่ๆที่สามารถ ดาวน์โหลดได้ในแต่ละเดือนพร้อมเพลงและสื่อเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเรียนเพียง 8 ชั่วโมงและเรียนรู้การฝึกความยืดหยุ่น การกระตุ้น และการวอร์มอัพแบบไดนามิค เทคนิคของการฝึกแบบหนักสลับเบาและทาบาตะ การฝึกด้วยน้ำหนักด้วยแบบยากและง่าย และวิธีการสอน Metafit 30 นาที

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

6.5 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

0.6

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 12 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

ACE-CPT
NSCA-CSCS

B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

ไทย อังกฤษ