FTI Functional Mobility Course – ภาษาไทย

9,100 บาท

รวมการสอน 8 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FTI

                

เนื้อหาหลักสูตร

FTI Mobility Training คือ การเรียนรู้การฝึกพัฒนาความยืดหยุ่นของ โครงสร้างร่างกาย ทั้งข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหว ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยวีธีการที่นำมาใช้ได้แก่

📙 Joint Rolling (การหมุนข้อต่อ)
📙 Self-Myofascial Release (การคลายผังพืดกล้ามเนื้อ)
📙 Mobilisations (การเตรียมความพร้อมข้อต่อ)
📙 Activations (การกระตุ้นกล้ามเนื้อ)
📙 Stretching (การยืดกล้ามเนื้อ)

ซึ่งเราจะนำวีธีการต่างๆมาใช้ ในการวางโปรแกรมออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการออกกำลังกาย รายละเอียดคร่าว ๆ ที่กล่าวมาว่าน่าสนใจแล้ว เนื้อหาลึก ๆ และการปฏิบัติน่าสนใจกว่าอีก

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

8 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

0.7

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

อังกฤษ ฝรั่งเศส

สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

B.Sc. Physical Science.
M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

Thai/English

กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
Balanced Body® Pilates Instructor

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

ไทย อังกฤษ

อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
Certified Physical Therapist

B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

Thai/English

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English

ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

Thai/English

ธนากร เทียมดวงแข – อุ๊

ACE® CPT,T
wist® Conditioning – Bronze level

ไทย

ณัฐพงษ์ จำปาจันทร์

Master GFIT (Group Fitness Innovation Training )
AFAA (Aerobics and Fitness Association of America) ** IPG, FIT® Personal Trainer
Pregnant and Postpartum Training Specialist
Functional Training
Battling Rope
TRX® suspension
Nutrition Smart gym®
Powerplate
Sport Massage

Bachelor Degree : Physical Education (Sport sciences),Srinakharinwirot University

Thai/English

พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

ACE®
TRX®
Bootcamp
BOSU®
Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
Yoga
Pilates Mat
Pilates Reformer

Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

Thai/English

เจอริเก้น แทน

NSCA CSCS, ACE-NSCA-ACSM-NASM CPT, ACE GFI-HC-MES-FNS, NASM CES, ISSN SNS

Masters in Sports Science

English

ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

- Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
- Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
- Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
- Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
- Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
- Yoga Teacher Training

- M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
University
- B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
Technology, Mahidol University

Thai/English

ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เก้ง

ACE® CPT,NSCA® CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
Lesmills® Bodycombat Internation Certified
Lesmills® Bodypump Internation Certified

B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

Thai/English

พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต

ACE® CPT, NSCA® CSCS

B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

Thai/English

สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

Thai/English

นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

ACE-CPT
NSCA-CSCS

B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

ไทย อังกฤษ

กิตตินันท์ แก้ววงศ์วัฒนา

ACE® CPT, NSCA® CSCS

B.Sc. Sport Science, Mahidol University

ไทย อังกฤษ

เพ็ญ สุวรรณรัตน์ – เพ็ญ

Pilates Physical Mind (mat and apparatus course), Body and Flow (advanced mat and apparatus), Pre and Postnatal Pilates.

BA., International Political Economy, University of Puget Sound, Tacoma, WA, USAMS., International Affairs, Georgia Institute of Technology

Thai/English

ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

Thai/English

วีระเดช ผเด็จผล – นิว

NSCA® CPT,
NSCA® CSCS

MSc. Sport & Exercise Nutrition, Leeds Metropolitan University

Thai/English