คอร์ส Live ออนไลน์ Improve Your Sleep (ภาษาอังกฤษ)

699 บาท

รวมการสอน 3 ชั่วโมง คู่มือประกอบการเรียน PDF , และ e-certficate

                

เนื้อหาหลักสูตร

Getting enough sleep is just as important as other vital elements of good health, such as following a healthy eating pattern, getting regular exercise and practicing good dental hygiene. Sleep is not a luxury but a basic component of a healthy lifestyle. But just like eating purchasing healthy foods, taking an after-dinner walk, or flossing your teeth, getting adequate sleep requires time and discipline.

Join this workshop and learn about a number of steps you can take to ensure you get a good quality sleep on a regular basis.

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

3 ชั่วโมง รูปแบบออนไลน์

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาอังกฤษ

โปรโมชั่น :

One Course: 699 THB, Two workshop Bundle: 1,230 THB, Three Workshop Bundle: 1,760 THB

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

Maximum 20 participants

สถานที่เรียน :

Live Online via ZOOM

ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

อังกฤษ ฝรั่งเศส