BOSU® Mindful Movement and Mobility Training ภาษาไทย

4,800 บาท

รวมการสอน 6 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน BOSU®

                

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นการฝึกจากน้ำหนักตัวโดยการเรียนรู้ไปถึงมิติของการเคลื่อนไหวที่มีหลายทิศทางเพื่อจะทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย
ใช้ประโยชน์จากความเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของ BOSU และหลักการการฝึกของเส้นใยกล้ามเนื้อ เรียนรู้การเคลื่อนไหวหลายๆส่วนเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวม ความมั่นคงและความเคลื่อนไหวโดยพัฒนาในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความไม่เท่ากันในความมั่นคงและความเคลื่อนไหวของร่างกาย เราจะสามารถรับรู้และจัดท่าทางการออกกำลังกายให้ถูกต้องโดยดูจากการทำงานโดยรวมของลำตัว หัวไหล่และสะโพก ฝึกเทคนิคการการหายใจเพื่อทำให้การใช้กล้ามเนื้อแกนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของท่าออกกำลังกายในทุกๆท่าให้ดียิ่งขึ้นไป

หลังจากจบคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับ :
* อธิบายลักษณะการฝึกแบบ mindful movement หรือการฝึกที่คำนึงถึงท่าทางอย่างตั้งใจ และกระบวนการเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของท่าฝึกออกกำลังกาย
* อธิบาย, แสดงท่าทางของความมั่นคงและการเคลื่อนไหวที่ไม่เท่ากันของ 2 ด้านของร่างกาย และสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
* เข้าใจการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อและระบบการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อ
* สาธิตท่าออกกำลังกายให้ง่ายลงและยากขึ้น หรือสามารถแยกท่าออกกำลังกายจากท่าที่มีความซับซ้อนมาสอนทีละท่าให้เกิดความเข้าใจได้
* สอนท่าออกกำลังกายที่หลากหลายโดยอธิบายเกี่ยวกับการหายใจและให้ลำดับการสอนที่เป็นลักษณะของ mindful movement ได้

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

6 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

0.4

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 12 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

ACE®
TRX®
Bootcamp
BOSU®
Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
Yoga
Pilates Mat
Pilates Reformer

Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

Thai/English