หลักสูตรครูสอน Balanced Body® CoreAlign 1 – ภาษาไทย

21,250 บาท

รวมการสอน 16 ชั่วโมง ค่าสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน BB® (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

                

เนื้อหาหลักสูตร

CoreAlign® Training
Balanced Body offers CoreAlign training for individuals with a strong background in movement, such as accredited Pilates instructors, personal trainers, movement teachers and physical therapists. Developed by Jonathan Hoffman, a physical therapist, the method is used for musculoskeletal rehabilitation, performance enhancement and as a regular sport for a healthy lifestyle.

CoreAlign® 1: Foundations (16 Hours)
The CoreAlign provides a superior environment for training gait, balance, core stability and sport specific movements in a flexible and dynamic environment. CoreAlign 1: Foundations, is the heart of the CoreAlign training program. The course includes the theoretical basis of the CoreAlign method along with essential exercises to illustrate the full potential of the CoreAlign.
Program includes:
• 60+ foundation exercises designed to build functional movement skills applicable to daily life and athletic pursuits.
• Exercises in standing, plank, all fours and supine positions.
• Specific exercise Tracks to focus on Trunk Integration, Upper Body Strength and Balance, Lower Body Strength and Power, Gait and Dynamic Flexibility.
• Progressions and regressions to address clients at different levels of ability.
• Specific modifications and precautions for working with clients with injuries and special populations.
• The Balanced Body Movement Principles to make your training more efficient, effective and safe.
• CoreAlign equipment set up, maintenance and safety.

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูสอนพิลาทิส
ครูสอนโยคะ
ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
นักกายภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

16 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 % เมื่อสมัคร Core Align Training Instructor 1 และชำระเงิน ภายในกำหนด / ส่วนลด 15% เมื่อสมัคร Core Align Training Instructor 1 และ 2.

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 8 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English