หลักสูตร Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) – ภาษาไทย

39,200 บาท

รวมการสอน 75 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกความแข็งแรงในนักกีฬา และเรียนรู้เพื่อช่วยนักกีฬาบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

หลักสูตรเรียน 75 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 สัปดาห์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคการฝึก และทักษะในการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่มีแบบแผน ใช้ในการฝึกลูกค้าและนักกีฬาให้ไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์การกีฬา และฝึกลูกค้าให้เกิดการพัฒนาในด้านความแข็งแรงและพละกำลัง ความทนทานของระบบแอโรบิก ความเร็ว และความคล่องแคล่ว คุณจะได้เรียนการจัดการทดสอบสมรรถภาพเฉพาะกีฬา ออกแบบและใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรง และการให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการป้องกันการบาดเจ็บ

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) ของสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA®)

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
โค้ชกีฬา
นักกีฬา
ครูพละ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ/มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติของผู้ที่ต้อองการสอบใบประกาศนียบัตรของสถาบัน NSCA®
- มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
- มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี

ระยะเวลา :

75 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

อังกฤษ ฝรั่งเศส

กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
Balanced Body® Pilates Instructor

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

ไทย อังกฤษ

ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

Thai/English