หลักสูตร Certified Personal Trainer (Hybrid online 96 Hours) – ภาษาไทย

39,950 บาท

รวมการสอน 96 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 6 สัปดาห์แรก ภาคปฏิบัติ 10 สัปดาห์หลัง) หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ

หลักสูตร Hybrid เรียน 96 ชั่วโมง จำนวน 14 สัปดดาห์ ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีในช่วง 6 สัปดหา์แรกที่สามารถดูทบทวน หรือกลับมาดูซ้ำ ๆ ได้นานถึง 12 เดือน และเรียนฝึกภาคปฏิบัติสอนสดในชั้นเรียนที่สถาบันใน 10 สัปดาห์หลัง เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)

กลุ่มผู้เรียน

1. ครูฝึกสอนด้านการออกกำลังกาย
2. ผู้ออกกำลังกายเองอย่างสม่ำเสมอที่ต้องการจะเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคล


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป

ระยะเวลา :

90 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 10 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

อังกฤษ ฝรั่งเศส

สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

B.Sc. Physical Science.
M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

Thai/English

กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
Balanced Body® Pilates Instructor

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

ไทย อังกฤษ

อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
Certified Physical Therapist

B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

Thai/English