หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (ACE®HC) – ภาษาอังกฤษ

27,200 บาท

รวมการสอน 36 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

ก้าวสู่การเป็นโค้ชด้านสุขภาพและเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเข้าใจถึงอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ออกกำลังกายให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองก่อน ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรเรียน 36 ชั่วโมง ถูกออกแบบมาในการสร้างทักษะการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และโภชนาการให้คุณนำไปช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ ACE Health Coach Certification ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®)

กลุ่มผู้เรียน

1. ครูฝึกสอนด้านการออกกำลังกาย
2. ผู้ออกกำลังกายเองอย่างสม่ำเสมอที่ต้องการจะเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป


ระยะเวลา :

36 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาอังกฤษ

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

อังกฤษ ฝรั่งเศส

อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
Certified Physical Therapist

B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

Thai/English