หลักสูตร ครูสอนโยคะนานาชาติ (Yoga Alliance® ) – ภาษาไทย

95,000 บาท

รวมการสอน 200 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนรู้ฟื้นฟูพลังจากภายในและการควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างกายและจิต หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดวิธีการสอนโยคะให้กับนักเรียนของคุณ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจแก่นแท้ของการฝึกโยคะ รวมทั้งปรับปรุงสุขภาพกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

หลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ 200 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 เดือนนี้ เปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาความรู้และความสามารถที่จำเป็นในการเป็นครูสอนโยคะ และให้มีความรู้ลึกซึ้งในปรัชญาและหลักการของโยคะ และหลักการวิทยาศาสตร์และศิลปะของเทคนิคโยคะ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนโยคะ 155 ชั่วโมง การสังเกตการสอน 6 ชั่วโมง การเป็นครูผู้ช่วยสอน 25 ชั่วโมง และการศึกษาด้วยตัวเอง 14 ชั่วโมง

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสถาบัน Yoga Alliance®หรือ International Yoga Federation(I.Y.F.) ได้

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูฝึกสอนโยคะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร ต้องมีประสบการณ์การฝึกโยคะอย่างน้อย 1ปี

ระยะเวลา :

200 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 20 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

Thai/English