หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “เสื่อ”
ภาษาไทย

65,400 บาท

รวมการสอน 64 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Fit® และ Balanced Body®

                

เนื้อหาหลักสูตร

From fundamentals to advanced movement, and wide array of variations inbetween!

Mat work is the foundation of the Pilates method. The Balanced Body Mat program includes the full repertoire of Pilates exercises, along with modifications and variations to make your program successful for a wide range of clients. By incorporating the Balanced Body movement principles, we give you the power to be a transformative teacher.

Mat 1 (16 hours)
Introduction to Pilates & Beginning/Intermediate Exercises
Prerequisites: Movement Principles, 10 Mat classes. 6 months experience teaching movement and anatomy recommended.
Mat 1 forms the foundation of the Pilates method. This course includes an introduction to the history and principles of the Pilates method and the beginning and intermediate level exercises. Each exercise includes training on modifications, challenges, the purpose of the exercise and any precautions for injuries and special populations. How to design and teach group classes and guidelines for teaching seniors and pre and post–natal classes are included.

Mat 2 (16 hours)
Intermediate/Advanced Exercises
Prerequisite: Movement Principles and Mat 1
Mat 2 teaches the remaining intermediate and advanced level Mat exercises for a complete understanding of the Pilates Mat program. Lectures include progressive skill development to achieve the advanced exercises, programming for intermediate and advanced classes and creating successful Mat classes.

Mat 3 – Enhanced Mat and Props (16 hours)
Enhanced Mat + Props
Prerequisite: Mat 1 and 2 or successful completion of comparable Pilates mat program.
CEC course: Take for continuing education credits or simply to add infinite variety to your current Mat programming. Students who have taken Mat training, either from Balanced Body or another provider are welcome.
Enhanced Pilates Mat completes the mat training by adding rings, rollers, bands and balls to the traditional Mat exercises. In addition, Enhanced Mat includes functional exercises for the upper and lower body expanding the Mat work beyond the core to develop whole body strength and flexibility. The Balanced Body Programming System is introduced to make class design easy, effective and fun. Adding props to a mat class makes them more dynamic, creative and accessible and clients love toys!

Requirements for Completion – Mat only

To become a fully qualified Balanced Body Mat Instructor, students must complete the following:
- Anatomy (strongly recommended)
- Balanced Body Movement Principles (16 hours)
- Balanced Body Mat 1 – Course work and module test (16 hours)
- Balanced Body Mat 2 – Course work and module test (16 hours)
- Balanced Body Mat 3 – Course work and module test (16 hours)
- 20 Mat personal sessions, 15 observation hours and 35 student teaching hours.
- Final written and practical test.
Total hours for completion of Mat program: 134 hours.

Upon completion of all requirements, a certificate of completion as a Balanced Body Mat Instructor will be issued.

กลุ่มผู้เรียน

ครูพิลาทิส
ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูโยคะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องมีชั่วโมงการฝึกพิลาทิสบนเสื่อ หรือ Mat Pilates มาแล้วอย่างน้อย 20 ครั้ง

เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ด้านพิลาทิส เรียน 12 ชั่วโมง เป็นข้อบังคับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ของพิลาทิสมาก่อน (ปกติจะจัดให้เรียน 12 ชั่วโมงแรกในการเรียนการสอน 47 ชั่วโมงนี้) ผู้ที่มีพื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ของพิลาทิสมาแล้ว และจะขอข้ามการเรียนดังกล่าวจะต้องสอบผ่านข้อสอบวิชากายวิภาคศาสตร์ของสถาบันฟิตแล้วเท่านั้น

ระยะเวลา :

64 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 10 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English

สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

Thai/English