หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์”
ภาษาไทย

80,200 บาท

รวมการสอนออนไลน์ 78 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Balanced Bo®

                

เนื้อหาหลักสูตร

เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Reformer (พิลาทิสบนรีฟอร์มเมอร์) และก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสที่ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 72 ชั่วโมง และ ฝึกประสบการณ์ การฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน อีก150 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Reformer I ประกอบด้วยการทำความรู้จักกับพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ การเตรียมอุปกรณ์และความปลอดภัย ท่าฝึกขั้นเริ่มต้น การจัดลำดับท่าสอน และเคล็ดลับการสอนแบบกลุ่ม

Reformer II ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นปานกลาง และการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั้งในการสอนแบบกลุ่มหรือเดี่ยว เน้นวิธีการสอนลูกค้าที่มีความสามารถในระดับต่างกันประสบความสำเร็จในการฝึก และการออกแบบโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า

Reformer III ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นสูงพร้อมการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกีฬา เคล็ดลับการฝึกลูกค้าขั้นสูง และการออกแบบโปรแกรมเฉพาะการกีฬา

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูโยคะ
ครูพิลาทิส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรคือ ต้องผ่านหลักสูตรครูสอน Mat Pilates ของสถาบันใดๆ ก็ได้ และต้องมีชั่วโมงการฝึกพิลาทิสกับรีฟอร์มเมอร์มาแล้วอย่างน้อย 20 ครั้ง

ระยะเวลา :

72 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 4 คน และสูงสุดไม่เกิน 8 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English

สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

Thai/English