หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” – ภาษาไทย

63,200 บาท

รวมการสอน 48 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Apparatus (พิลาทิสกับแอพพาราทัส) และและก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนภาคทฤษฎี 48 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 150 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยการฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน และการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เรียนรู้เคล็ดลับการสอนและความปลอดภัยตลอดจนความปลอดภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การฝึก ได้แก่ Trapeze (ทราพีส) Table (เทเบิล) Cadillac (คาดิลแลค) Tower (ทาวเวอร์) Pilates Chair (แชร์) และ Barrels (แบร์แรล) หลักสูตรนี้มีอุปกรณ์หลากหลายให้ลูกค้าได้ฝึก และทำให้คุณมีคุณสมบัติในการสอบ Comprehensive Pilates Instructor ได้

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูโยคะ
ครูพิลาทิส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องผ่านหลักสูตรครูสอน Balanced Body® Reformer III หรือเทียบเท่าของสถาบันใดๆและต้องมีชั่วโมงการฝึกพิลาทิสกับแอพพาราทัสมาแล้วอย่างน้อย 20 ครั้ง

ระยะเวลา :

48 ชั่วโมง (เนื้อหาในห้องเรียน 38 ชั่วโมง + การฝึกด้วยตนเองในห้องเรียน 10 ชั่วโมง)

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 4 คน และสูงสุดไม่เกิน 8 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English

สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

Thai/English