เสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬา ฝึกจิตวิญญาณของนักกีฬาในตัวคุณ

เรียนรู้การประเมิน การสร้างแรงจูงใจ การให้ความรู้ และการฝึกลูกค้าที่มีเป้าหมายหลักทางด้านการกีฬา โดยการใช้ทักษะต่างๆในการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกระดับความสามารถ และตรงตามเป้าหมายของนักกีฬา และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทุกช่วงวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น