FIT เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ จัดการฝึกอบรม และออกใบประกาศนียบัตรด้านฟิตเนส ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาบุคคลากรในสายอาชีพนี้ให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าในระดับโลก

FIT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาอบรมระดับมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนส เนื่องมาจากมีการร้องขอจากผู้ประกอบอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ไทยในกรุงเทพยุคนั้นที่ต้องการยกระดับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีระดับมาตรฐานประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล

FIT เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล และเวิร์กช็อประยะสั้นทั้งด้าน ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ( Certified Personal Trainer ) ครูสอนโยคะ ( International Yoga Teacher Training ) ครูสอนพิลาทิส ( Pilates Instructor Training ) ผู้ฝึกสมรรถภาพสำหรับนักกีฬา ( Certified Strength and Sport Conditioning ) และ ครูสอนออกกำลังกายแบบกลุ่ม ( Group Exercise Instructor )

FIT® Thailand ยังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

และยังมี Fit® Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลการจัดอบรมเฉพาะกิจต่างๆ ในประเทศอื่นในเอเชียเช่น เมียนมาร์ เวียดนาม มัลดีฟส์ และใต้หวัน

เรามีความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสทั่วเอเชียได้เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานวงการฟิตเนสต่อไปในวงกว้าง

ดังนั้นหากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดการอบรมเฉพาะกิจด้านฟิตเนสต่างๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสใกล้บ้านท่าน ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้เสมอ

วิสัยทัศน์ของเรา

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านฟิตเนสระดับมาตรฐานสากลให้ทั่วถึงสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสในภูมิภาคเอเชีย

ค่านิยมของเรา

1.เราจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในระดับสากลในราคาที่เหมาะสม มีเนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

2.เราสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่นสำหรับผู้สนใจ นักเรียนปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่า ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เรามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุตามความคาดหวัง

4.เรามีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อลูกค้าและวงการฟิตเนส

5.เรามีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

6.พนักงานของเรามีความสื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับคุณภาพ รักในงานที่ทำและมีความเคารพต่อผู้อื่น และเราสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.เราร่วมงานกับหลายหน่วยงานระดับสากลที่มีพันธกิจในแนวเดียวกัน

8.เราเคารพทุกฝ่ายในวงการและมุ่งที่จะทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะแข่งขัน

Facilities

 • CoreAlign

Fit Trainers

 • Benjamin

  Benjamin Siong

   B. Sc. Psychology,

  Level 5 Poliquin Strength Coach, CHEK Practitioner

  Master Trainer for Trainer

  Combining specific training protocols with optimal nutrition

  English

  Ken Weichert (SGT Ken®)

  Ken Weichert (aka SGT Ken®)

  CSP™, USA-MRT, USA-MFT, ACE-GFI

  AWARDS

  Winning international speaker,
  Six-time US Army Soldier of the Year, Master Fitness Trainer,
  Master Resilience Trainer,
  Counterintelligence Agent and decorated combat veteran and
  National Speakers Association CSP™ (Certified Speaking Professional).

  Master Trainer for Trainer
  Master Resilience Trainer and decorated combat veteran

  Motivational speaker, Fitness boot camp, Emotional resiliency coaching and Leadership training.

  English

  ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

  B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
  MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
  DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

  ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

  Behaviour Change, Coaching, Communication, Facilitation Skills, Nutrition

  อังกฤษ ฝรั่งเศส

 • สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

  B.Sc. Physical Science.
  M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

  ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

  กลุ่มคนพิเศษ, อาการบาดเจ็บหลังส่วนล่าง

  Thai/English

  วาทิน เฉลิมดำริชัย – ตุ๊

  B.Engr., ME, Chulalongkorn University

  M.S., MSE, University of Wisconsin-Madison

  Ph.D., Industrial Engineering, University of Wisconsin-Madison

  • TPI Golf Fitness Training Level 3
  • TPI Golf Power Training (Level 2)
  • หลักสูตร Functional Strength Coach ของ Michael Boyle
  • หลักสูตร Strength & Conditioning Specialist (CSCS) ของ NSCA
  • หลักสูตร ACE Certified Personal Trainer
  • หลักสูตรการประเมินการเคลื่อนไหวของ FMS
  • หลักสูตรโภชนาการของ Precision Nutrition

  Golf Fitness Training

  Strength and Conditioning : Golf

  ไทย อังกฤษ

  วงศธร อังไชยบุญศรีสุข – จ๊อบ

  ACE® CPT
  TPF Level 1 and 2
  Certified Coach, TPF Level 1

  Certified Coach - สมาคมไทยพาวเวอร์ลิฟติ้ง (TPF)
  ประวัติการแข่งขัน
  - ตำแหน่ง BEST LIFTER รายการ 2018 Bangkok Open
  - ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา Powerlifting รายการ World Championships ที่ประเทศสวีเดน

  TPF Level 1 and 2
  Barbell Basic

  Strength Training, Powerlifting

  ไทย

 • กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

  B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

  ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
  Balanced Body® Pilates Instructor

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  Movement Training, Strength and Conditioning

  ไทย อังกฤษ

  อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

  B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
  M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

  ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
  Certified Physical Therapist

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  การฝึกในกลุ่มคนพิเศษ

  Thai/English

  อภิตติญา โสมา – บอม

  B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

  Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

  Pilates Master Trainer , Balanced Body®
  Pilates for Injuries and Pathologies, BASI Pilates
  MOTR® master instructor, Balanced Body
  BODHI® master instructor, Balanced Body
  Barefoot specialist master instructor, EBFA®

  พิลาทิส

  Thai/English

 • ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

  B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

  E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

  โยคะ

  Thai/English

  ธนากร เทียมดวงแข – อุ๊

  ACE® CPT,T
  wist® Conditioning – Bronze level

  Bosu® PT Certified-complete workout Certified-Mind Body certified TRX® GTC

  Personal training, Strength & Conditioning for runners and triathletes

  ไทย

  ณัฐพงษ์ จำปาจันทร์

  Bachelor Degree : Physical Education (Sport sciences),Srinakharinwirot University

  Master GFIT (Group Fitness Innovation Training )
  AFAA (Aerobics and Fitness Association of America) ** IPG, FIT® Personal Trainer
  Pregnant and Postpartum Training Specialist
  Functional Training
  Battling Rope
  TRX® suspension
  Nutrition Smart gym®
  Powerplate
  Sport Massage

  Group Exercise Class

  Thai/English

 • พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

  Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

  ACE®
  TRX®
  Bootcamp
  BOSU®
  Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
  Yoga
  Pilates Mat
  Pilates Reformer

  BOSU mind-body

  Group Exercise Class, Pilates

  Thai/English

  เจอริเก้น แทน

  Masters in Sports Science

  NSCA CSCS, ACE-NSCA-ACSM-NASM CPT, ACE GFI-HC-MES-FNS, NASM CES, ISSN SNS

  Practical training strategies and programming

  English

  ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

  - M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
  University
  - B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
  Technology, Mahidol University

  - Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
  - Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
  - Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
  - Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
  - Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
  - Yoga Teacher Training

  Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia

  Kinesio taping, swimming coach

  Thai/English

 • ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เก้ง

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT,NSCA® CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
  Lesmills® Bodycombat Internation Certified
  Lesmills® Bodypump Internation Certified

  Hedstrom Fitness Kamagon Ball®
  Hedstrom Fitness Surge®

  Functional Training, Mobility Training, Training Special Populatons-Clients with Lower Back Pain Myofascial Release Techniques

  Thai/English

  พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  FTI® Kettlebell  LV.1
  FTI® Kettlebell  LV.2 

  Kettlebell Training

  Thai/English

  สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

  B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
  M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

  ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
  Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
  Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
  - Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

  Master Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®
  Pregnant and Post-Phantom Training

  พิลาทิส

  Thai/English

 • นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

  B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

  ACE-CPT
  NSCA-CSCS

  Master Instructor TRX®

  ไทย อังกฤษ

  กิตตินันท์ แก้ววงศ์วัฒนา

  B.Sc. Sport Science, Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  Youth Fitness specialistม Tennis Performance Specialist

  ITPA® Certified Tennis Performance Specialist

  ไทย อังกฤษ

  ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

  MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

  ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

  WIST® Sport Conditioning Master Coach 
  RUN REVOLUTION® Master Coach
  Sgt Ken Boot Camp Senior Instructor,
  METAFIT® Hight Intensity Interval Training (HIIT) Coach
  STREET SPORT Calisthenics Coach
  TRX®Suspension Training Coach

  Movement Training, Strength and Conditioning

  Thai/English

 • วีระเดช ผเด็จผล – นิว

  MSc. Sport & Exercise Nutrition, Leeds Metropolitan University

  NSCA® CPT,
  NSCA® CSCS

  Master Trainer Twist® Bronze Level Coach,
  Metafit®,
  FTI® Mobility Training,
  FTI® Battleling Rope Training,
  FTI® Barbell Training,
  FTI® Group FX

  Nutrition

  Thai/English

 • Benjamin

  Benjamin Siong

   B. Sc. Psychology,

  Level 5 Poliquin Strength Coach, CHEK Practitioner

  Master Trainer for Trainer

  Combining specific training protocols with optimal nutrition

  English

 • Ken Weichert (SGT Ken®)

  Ken Weichert (aka SGT Ken®)

  CSP™, USA-MRT, USA-MFT, ACE-GFI

  AWARDS

  Winning international speaker,
  Six-time US Army Soldier of the Year, Master Fitness Trainer,
  Master Resilience Trainer,
  Counterintelligence Agent and decorated combat veteran and
  National Speakers Association CSP™ (Certified Speaking Professional).

  Master Trainer for Trainer
  Master Resilience Trainer and decorated combat veteran

  Motivational speaker, Fitness boot camp, Emotional resiliency coaching and Leadership training.

  English

 • ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

  B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
  MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
  DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

  ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

  Behaviour Change, Coaching, Communication, Facilitation Skills, Nutrition

  อังกฤษ ฝรั่งเศส

 • สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

  B.Sc. Physical Science.
  M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

  ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

  กลุ่มคนพิเศษ, อาการบาดเจ็บหลังส่วนล่าง

  Thai/English

 • วาทิน เฉลิมดำริชัย – ตุ๊

  B.Engr., ME, Chulalongkorn University

  M.S., MSE, University of Wisconsin-Madison

  Ph.D., Industrial Engineering, University of Wisconsin-Madison

  • TPI Golf Fitness Training Level 3
  • TPI Golf Power Training (Level 2)
  • หลักสูตร Functional Strength Coach ของ Michael Boyle
  • หลักสูตร Strength & Conditioning Specialist (CSCS) ของ NSCA
  • หลักสูตร ACE Certified Personal Trainer
  • หลักสูตรการประเมินการเคลื่อนไหวของ FMS
  • หลักสูตรโภชนาการของ Precision Nutrition

  Golf Fitness Training

  Strength and Conditioning : Golf

  ไทย อังกฤษ

 • วงศธร อังไชยบุญศรีสุข – จ๊อบ

  ACE® CPT
  TPF Level 1 and 2
  Certified Coach, TPF Level 1

  Certified Coach - สมาคมไทยพาวเวอร์ลิฟติ้ง (TPF)
  ประวัติการแข่งขัน
  - ตำแหน่ง BEST LIFTER รายการ 2018 Bangkok Open
  - ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา Powerlifting รายการ World Championships ที่ประเทศสวีเดน

  TPF Level 1 and 2
  Barbell Basic

  Strength Training, Powerlifting

  ไทย

 • กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

  B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

  ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
  Balanced Body® Pilates Instructor

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  Movement Training, Strength and Conditioning

  ไทย อังกฤษ

 • อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

  B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
  M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

  ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
  Certified Physical Therapist

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  การฝึกในกลุ่มคนพิเศษ

  Thai/English

 • อภิตติญา โสมา – บอม

  B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

  Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

  Pilates Master Trainer , Balanced Body®
  Pilates for Injuries and Pathologies, BASI Pilates
  MOTR® master instructor, Balanced Body
  BODHI® master instructor, Balanced Body
  Barefoot specialist master instructor, EBFA®

  พิลาทิส

  Thai/English

 • ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

  B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

  E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

  โยคะ

  Thai/English

 • ธนากร เทียมดวงแข – อุ๊

  ACE® CPT,T
  wist® Conditioning – Bronze level

  Bosu® PT Certified-complete workout Certified-Mind Body certified TRX® GTC

  Personal training, Strength & Conditioning for runners and triathletes

  ไทย

 • ณัฐพงษ์ จำปาจันทร์

  Bachelor Degree : Physical Education (Sport sciences),Srinakharinwirot University

  Master GFIT (Group Fitness Innovation Training )
  AFAA (Aerobics and Fitness Association of America) ** IPG, FIT® Personal Trainer
  Pregnant and Postpartum Training Specialist
  Functional Training
  Battling Rope
  TRX® suspension
  Nutrition Smart gym®
  Powerplate
  Sport Massage

  Group Exercise Class

  Thai/English

 • พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

  Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

  ACE®
  TRX®
  Bootcamp
  BOSU®
  Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
  Yoga
  Pilates Mat
  Pilates Reformer

  BOSU mind-body

  Group Exercise Class, Pilates

  Thai/English

 • เจอริเก้น แทน

  Masters in Sports Science

  NSCA CSCS, ACE-NSCA-ACSM-NASM CPT, ACE GFI-HC-MES-FNS, NASM CES, ISSN SNS

  Practical training strategies and programming

  English

 • ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

  - M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
  University
  - B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
  Technology, Mahidol University

  - Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
  - Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
  - Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
  - Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
  - Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
  - Yoga Teacher Training

  Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia

  Kinesio taping, swimming coach

  Thai/English

 • ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เก้ง

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT,NSCA® CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
  Lesmills® Bodycombat Internation Certified
  Lesmills® Bodypump Internation Certified

  Hedstrom Fitness Kamagon Ball®
  Hedstrom Fitness Surge®

  Functional Training, Mobility Training, Training Special Populatons-Clients with Lower Back Pain Myofascial Release Techniques

  Thai/English

 • พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  FTI® Kettlebell  LV.1
  FTI® Kettlebell  LV.2 

  Kettlebell Training

  Thai/English

 • สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง

  B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
  M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

  ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
  Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
  Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
  - Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

  Master Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®
  Pregnant and Post-Phantom Training

  พิลาทิส

  Thai/English

 • นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

  B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

  ACE-CPT
  NSCA-CSCS

  Master Instructor TRX®

  ไทย อังกฤษ

 • กิตตินันท์ แก้ววงศ์วัฒนา

  B.Sc. Sport Science, Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  Youth Fitness specialistม Tennis Performance Specialist

  ITPA® Certified Tennis Performance Specialist

  ไทย อังกฤษ

 • ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

  MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

  ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

  WIST® Sport Conditioning Master Coach 
  RUN REVOLUTION® Master Coach
  Sgt Ken Boot Camp Senior Instructor,
  METAFIT® Hight Intensity Interval Training (HIIT) Coach
  STREET SPORT Calisthenics Coach
  TRX®Suspension Training Coach

  Movement Training, Strength and Conditioning

  Thai/English

 • วีระเดช ผเด็จผล – นิว

  MSc. Sport & Exercise Nutrition, Leeds Metropolitan University

  NSCA® CPT,
  NSCA® CSCS

  Master Trainer Twist® Bronze Level Coach,
  Metafit®,
  FTI® Mobility Training,
  FTI® Battleling Rope Training,
  FTI® Barbell Training,
  FTI® Group FX

  Nutrition

  Thai/English

วุฒิการศึกษา

คลาส

 • Personal Training

 • Sports Conditioning

 • AFC 2021

 • Pilates

 • Yoga