มุ่งส่งเสริมความรู้และความสำเร็จ
แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนออกกำลังกาย

เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

FIT THAI

ภารกิจหลัก

Fit® เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ให้ความรู้ และสถานที่ฝึกสอน รวมถึงออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันด้านการออกกำลังกายชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคคลากรในสายวิชาชีพการสอนออกกำลังกายให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ทาง FIT ยังส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ถึงประโยชน์ต่างๆ จากการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยครอบคลุมถึงเรื่องโปรแกรมการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ความสำคัญของการอบรม

ปัจจุบัน ฟิตเนสเป็นอุตสาหกรรมด้านหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทวีบเอเซีย เพื่อให้บุคคลากรในสายอาชีพนี้ได้มีความรู้ความสามารถในการแนะนำการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกสอนจะต้องมีการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการนำอุปกรณ์และเทคนิคใหม่มาใช้ให้ได้ตามยุคสมัย บุคคลากรเหล่านี้ต้องการข้อมูล, การเรียนรู้ และนำไปฝึกฝนปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทาง FIT จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางเชื่อมต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับบุคคลากรเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ค้นหาเพิ่มเติ่ม

คลาส

 • Personal Training

 • Sports Conditioning

 • AFC 2021

 • Pilates

 • Yoga

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

 • Mimi Lee

  Pilates

  เป็นสถาบันที่มีหลักสูตร การเรียนการสอนหลากหลายด้านการกีฬา เพื่อผลิตเทรนเนอร์มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือยาวนานกว่า 10 ปี …

 • Natchakrit Kung

  Personal Trainer

  ของจริงครับที่นี่ นำกลับไปสอนต่อ และต่อยอดได้

 • Parissa Somruk

  Personal Trainer

  “ขอบคุณหลักสูตรที่ดี ๆ ที่ให้ได้เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดเรื่อยมาค่ะ^^”

 • Nicholas Choo

  Personal Trainer

  “Good place to learn, great vibes and filled with passionate people!”

Mimi Lee

Pilates

เป็นสถาบันที่มีหลักสูตร การเรียนการสอนหลากหลายด้านการกีฬา เพื่อผลิตเทรนเนอร์มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือยาวนานกว่า 10 ปี …

Natchakrit Kung

Personal Trainer

ของจริงครับที่นี่ นำกลับไปสอนต่อ และต่อยอดได้

Parissa Somruk

Personal Trainer

“ขอบคุณหลักสูตรที่ดี ๆ ที่ให้ได้เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดเรื่อยมาค่ะ^^”

Nicholas Choo

Personal Trainer

“Good place to learn, great vibes and filled with passionate people!”

พันธมิตรทางการศึกษ

วุฒิการศึกษา

สถาบัน Fit® จับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการสอนออกกำลังกายระดับโลกและมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยทางสถาบันฯ ได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันฯ ซึ่งได้แก่ สถาบัน ACE®, สถาบัน Balanced Body®, สถาบัน Yoga Alliance, TRX®, Twist Sport Conditioning, Trigger Point Therapy, Metafit, Serge และ สถาบัน FTI®

ค้นหาเพิ่มเติ่ม

วุฒิการศึกษา

สถาบัน Fit® จับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการสอนออกกำลังกายระดับโลกและมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยทางสถาบันฯ ได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันฯ ซึ่งได้แก่ สถาบัน ACE®, สถาบัน Balanced Body®, สถาบัน Yoga Alliance, TRX®, Twist Sport Conditioning, Trigger Point Therapy, Metafit, Serge และ สถาบัน FTI®

ค้นหาเพิ่มเติ่ม

ทำไมใครหลายคนจึงมาเรียนที่ฟิต

ส่งเสริมความรู้

FIT® engages fitness enthusiasts and professionals through face-to-face, hands-on education and training preparing them for international certification in Personal Training, Sports Conditioning, Health Coaching, Yoga, Pilates or Group Exercise which include a sound theoretical base and practical application.

ส่งเสริมความสำเร็จ

FIT® empowers clients to get international qualifications with such world-renowned bodies as the American Council on Exercise (ACE®), the National Strength and Conditioning Association (NSCA®), Balanced Body Pilates (BB®), the Yoga Alliance and the International Yoga Federation, all world leaders in fitness education and certification.

ส่งเสริมทักษะความสามารถ

FIT® enables graduates to continuously improve through continuing education and workshops for fitness professionals, helping them maintain their certification and further their careers in their chosen fields. In 2009, FIT® also created and has co-organised the annual 3-day Asia Fitness Conference and Expo (AFC), bringing together over 60 world-class presenters to Southeast Asia each year and attracting over 1,000 delegates from around the region each year.