CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Courses, Pilates, Yoga

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Courses, Personal Training, Events

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Courses, Personal Training, Events

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Courses, Pilates, Yoga

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Courses, Personal Training, Events

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Courses, Personal Training, Events

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Courses, Personal Training, Events

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Courses, Personal Training, Events

อบรม CPR เดือน ม.ค. และ ก.พ. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คอร์ Basic Life Support

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก ภาษาไทย : 29 มกรา...

Courses, Personal Training, Events

6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561...

Courses, Personal Training, Events

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Courses, Pilates, Yoga

CoreAlign

Another First for 2018: CoreAlign Instructor Training in Thailand

Apittiya Soma, Balanced Body® Faculty, is teaching Core Align Instructor Training for the first time in Thailand at FIT, starting 16 January 2018 to a combination of Yoga, Pilates and fitness instruct...

Courses, Pilates, Yoga