Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fitthai0/public_html/wp-content/themes/fit-thai/taxonomy-course_categories.php on line 1
Sports Conditioning Archives - Fitness Innovations (Thailand) Ltd

เสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬา ฝึกจิตวิญญาณของนักกีฬาในตัวคุณ

เรียนรู้การประเมิน การสร้างแรงจูงใจ การให้ความรู้ และการฝึกลูกค้าที่มีเป้าหมายหลักทางด้านการกีฬา โดยการใช้ทักษะต่างๆในการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกระดับความสามารถ และตรงตามเป้าหมายของนักกีฬา และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทุกช่วงวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น