FIT เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ จัดการฝึกอบรม และออกใบประกาศนียบัตรด้านฟิตเนส ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาบุคคลากรในสายอาชีพนี้ให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าในระดับโลก

FIT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาอบรมระดับมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนส เนื่องมาจากมีการร้องขอจากผู้ประกอบอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ไทยในกรุงเทพยุคนั้นที่ต้องการยกระดับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีระดับมาตรฐานประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล

FIT เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล และเวิร์กช็อประยะสั้นทั้งด้าน ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ( Certified Personal Trainer ) ครูสอนโยคะ ( International Yoga Teacher Training ) ครูสอนพิลาทิส ( Pilates Instructor Training ) ผู้ฝึกสมรรถภาพสำหรับนักกีฬา ( Certified Strength and Sport Conditioning ) และ ครูสอนออกกำลังกายแบบกลุ่ม ( Group Exercise Instructor )

FIT® Thailand ยังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

และยังมี Fit® Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลการจัดอบรมเฉพาะกิจต่างๆ ในประเทศอื่นในเอเชียเช่น เมียนมาร์ เวียดนาม มัลดีฟส์ และใต้หวัน

เรามีความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสทั่วเอเชียได้เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานวงการฟิตเนสต่อไปในวงกว้าง

ดังนั้นหากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดการอบรมเฉพาะกิจด้านฟิตเนสต่างๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสใกล้บ้านท่าน ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้เสมอ

วิสัยทัศน์ของเรา

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านฟิตเนสระดับมาตรฐานสากลให้ทั่วถึงสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสในภูมิภาคเอเชีย

ค่านิยมของเรา

1.เราจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในระดับสากลในราคาที่เหมาะสม มีเนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

2.เราสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่นสำหรับผู้สนใจ นักเรียนปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่า ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เรามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุตามความคาดหวัง

4.เรามีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อลูกค้าและวงการฟิตเนส

5.เรามีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

6.พนักงานของเรามีความสื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับคุณภาพ รักในงานที่ทำและมีความเคารพต่อผู้อื่น และเราสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.เราร่วมงานกับหลายหน่วยงานระดับสากลที่มีพันธกิจในแนวเดียวกัน

8.เราเคารพทุกฝ่ายในวงการและมุ่งที่จะทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะแข่งขัน

Facilities

Fit Trainers

 • ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

  B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
  MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
  DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

  ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

  Behaviour Change, Coaching, Communication, Facilitation Skills, Nutrition

  อังกฤษ ฝรั่งเศส

  สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

  B.Sc. Physical Science.
  M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

  ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

  กลุ่มคนพิเศษ, อาการบาดเจ็บหลังส่วนล่าง

  Thai/English

  กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

  B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

  ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
  Balanced Body® Pilates Instructor

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  Movement Training, Strength and Conditioning

  ไทย อังกฤษ

 • อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

  B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
  M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

  ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
  Certified Physical Therapist

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  การฝึกในกลุ่มคนพิเศษ

  Thai/English

  อภิตติญา โสมา – บอม

  B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

  Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

  Pilates Master Trainer , Balanced Body®
  Pilates for Injuries and Pathologies, BASI Pilates
  MOTR® master instructor, Balanced Body
  BODHI® master instructor, Balanced Body
  Barefoot specialist master instructor, EBFA®

  พิลาทิส

  Thai/English

  ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

  B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

  E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

  โยคะ

  Thai/English

 • ธนากร เทียมดวงแข – อุ๊

  ACE® CPT,T
  wist® Conditioning – Bronze level

  Bosu® PT Certified-complete workout Certified-Mind Body certified TRX® GTC

  Personal training, Strength & Conditioning for runners and triathletes

  ไทย

  ณัฐพงษ์ จำปาจันทร์

  Bachelor Degree : Physical Education (Sport sciences),Srinakharinwirot University

  Master GFIT (Group Fitness Innovation Training )
  AFAA (Aerobics and Fitness Association of America) ** IPG, FIT® Personal Trainer
  Pregnant and Postpartum Training Specialist
  Functional Training
  Battling Rope
  TRX® suspension
  Nutrition Smart gym®
  Powerplate
  Sport Massage

  Group Exercise Class

  Thai/English

  พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

  Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

  ACE®
  TRX®
  Bootcamp
  BOSU®
  Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
  Yoga
  Pilates Mat
  Pilates Reformer

  BOSU mind-body

  Group Exercise Class, Pilates

  Thai/English

 • เจอริเก้น แทน

  Masters in Sports Science

  NSCA CSCS, ACE-NSCA-ACSM-NASM CPT, ACE GFI-HC-MES-FNS, NASM CES, ISSN SNS

  Practical training strategies and programming

  English

  ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

  - M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
  University
  - B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
  Technology, Mahidol University

  - Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
  - Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
  - Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
  - Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
  - Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
  - Yoga Teacher Training

  Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia

  Kinesio taping, swimming coach

  Thai/English

  ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เก้ง

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT,NSCA® CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
  Lesmills® Bodycombat Internation Certified
  Lesmills® Bodypump Internation Certified

  Hedstrom Fitness Kamagon Ball®
  Hedstrom Fitness Surge®

  Functional Training, Mobility Training, Training Special Populatons-Clients with Lower Back Pain Myofascial Release Techniques

  Thai/English

 • พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  FTI® Kettlebell  LV.1
  FTI® Kettlebell  LV.2 

  Kettlebell Training

  Thai/English

  สุกัลญา เล็กรุ่งเรืองกิจ – ตวง

  B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
  M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

  ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
  Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
  Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
  - Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

  Master Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®
  Pregnant and Post-Phantom Training

  พิลาทิส

  Thai/English

  นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

  B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

  ACE-CPT
  NSCA-CSCS

  Master Instructor TRX®

  ไทย อังกฤษ

 • กิตตินันท์ แก้ววงศ์วัฒนา

  B.Sc. Sport Science, Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  Youth Fitness specialistม Tennis Performance Specialist

  ITPA® Certified Tennis Performance Specialist

  ไทย อังกฤษ

  เพ็ญ สุวรรณรัตน์ – เพ็ญ

  BA., International Political Economy, University of Puget Sound, Tacoma, WA, USAMS., International Affairs, Georgia Institute of Technology

  Pilates Physical Mind (mat and apparatus course), Body and Flow (advanced mat and apparatus), Pre and Postnatal Pilates.

  In-Trinity®

  Pre and post natal Pilates

  Thai/English

  ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

  MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

  ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

  WIST® Sport Conditioning Master Coach 
  RUN REVOLUTION® Master Coach
  Sgt Ken Boot Camp Senior Instructor,
  METAFIT® Hight Intensity Interval Training (HIIT) Coach
  STREET SPORT Calisthenics Coach
  TRX®Suspension Training Coach

  Movement Training, Strength and Conditioning

  Thai/English

 • วีระเดช ผเด็จผล – นิว

  MSc. Sport & Exercise Nutrition, Leeds Metropolitan University

  NSCA® CPT,
  NSCA® CSCS

  Master Trainer Twist® Bronze Level Coach,
  Metafit®,
  FTI® Mobility Training,
  FTI® Battleling Rope Training,
  FTI® Barbell Training,
  FTI® Group FX

  Nutrition

  Thai/English

 • ซูซาน ฮอสลี่ย์ – ซูซาน

  B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
  MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
  DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

  ACE® CPT, ACE® HC, ACSM® CPT, ISSN® SNS

  Behaviour Change, Coaching, Communication, Facilitation Skills, Nutrition

  อังกฤษ ฝรั่งเศส

 • สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

  B.Sc. Physical Science.
  M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

  ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

  กลุ่มคนพิเศษ, อาการบาดเจ็บหลังส่วนล่าง

  Thai/English

 • กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

  B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

  ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
  Balanced Body® Pilates Instructor

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  Movement Training, Strength and Conditioning

  ไทย อังกฤษ

 • อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่

  B.Sc. Physical Therapy, Chulalongkorn University
  M.Sc. Sports Science, Chulalongkorn University

  ACE® CPT, ACE® CMES, NSCA® CSCS
  Certified Physical Therapist

  Bosu® Kamagon® and Surge® Master Trainer
  Twist® Bronze Level Coach
  Trigger Point Therapy® Master Instructor
  Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa

  การฝึกในกลุ่มคนพิเศษ

  Thai/English

 • อภิตติญา โสมา – บอม

  B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

  Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

  Pilates Master Trainer , Balanced Body®
  Pilates for Injuries and Pathologies, BASI Pilates
  MOTR® master instructor, Balanced Body
  BODHI® master instructor, Balanced Body
  Barefoot specialist master instructor, EBFA®

  พิลาทิส

  Thai/English

 • ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่

  B.A. Physical Education, Kasetsart University(Thailand.)

  E-RYT.500,  YACEP.,  IRYT.500,  ACE/PT.

  โยคะ

  Thai/English

 • ธนากร เทียมดวงแข – อุ๊

  ACE® CPT,T
  wist® Conditioning – Bronze level

  Bosu® PT Certified-complete workout Certified-Mind Body certified TRX® GTC

  Personal training, Strength & Conditioning for runners and triathletes

  ไทย

 • ณัฐพงษ์ จำปาจันทร์

  Bachelor Degree : Physical Education (Sport sciences),Srinakharinwirot University

  Master GFIT (Group Fitness Innovation Training )
  AFAA (Aerobics and Fitness Association of America) ** IPG, FIT® Personal Trainer
  Pregnant and Postpartum Training Specialist
  Functional Training
  Battling Rope
  TRX® suspension
  Nutrition Smart gym®
  Powerplate
  Sport Massage

  Group Exercise Class

  Thai/English

 • พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง

  Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol University

  ACE®
  TRX®
  Bootcamp
  BOSU®
  Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP)
  Yoga
  Pilates Mat
  Pilates Reformer

  BOSU mind-body

  Group Exercise Class, Pilates

  Thai/English

 • เจอริเก้น แทน

  Masters in Sports Science

  NSCA CSCS, ACE-NSCA-ACSM-NASM CPT, ACE GFI-HC-MES-FNS, NASM CES, ISSN SNS

  Practical training strategies and programming

  English

 • ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

  - M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
  University
  - B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
  Technology, Mahidol University

  - Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
  - Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
  - Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
  - Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
  - Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
  - Yoga Teacher Training

  Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia

  Kinesio taping, swimming coach

  Thai/English

 • ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เก้ง

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT,NSCA® CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
  Lesmills® Bodycombat Internation Certified
  Lesmills® Bodypump Internation Certified

  Hedstrom Fitness Kamagon Ball®
  Hedstrom Fitness Surge®

  Functional Training, Mobility Training, Training Special Populatons-Clients with Lower Back Pain Myofascial Release Techniques

  Thai/English

 • พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต

  B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  FTI® Kettlebell  LV.1
  FTI® Kettlebell  LV.2 

  Kettlebell Training

  Thai/English

 • สุกัลญา เล็กรุ่งเรืองกิจ – ตวง

  B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
  M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

  ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
  Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
  Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
  - Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

  Master Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®
  Pregnant and Post-Phantom Training

  พิลาทิส

  Thai/English

 • นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ

  B.Sc. Sports Sciences, MAHIDOL University

  ACE-CPT
  NSCA-CSCS

  Master Instructor TRX®

  ไทย อังกฤษ

 • กิตตินันท์ แก้ววงศ์วัฒนา

  B.Sc. Sport Science, Mahidol University

  ACE® CPT, NSCA® CSCS

  Youth Fitness specialistม Tennis Performance Specialist

  ITPA® Certified Tennis Performance Specialist

  ไทย อังกฤษ

 • เพ็ญ สุวรรณรัตน์ – เพ็ญ

  BA., International Political Economy, University of Puget Sound, Tacoma, WA, USAMS., International Affairs, Georgia Institute of Technology

  Pilates Physical Mind (mat and apparatus course), Body and Flow (advanced mat and apparatus), Pre and Postnatal Pilates.

  In-Trinity®

  Pre and post natal Pilates

  Thai/English

 • ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน

  MBA Master of Business Administration and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

  ACE®CPT ,NSCA®CSCS ,NASM®CPT 

  WIST® Sport Conditioning Master Coach 
  RUN REVOLUTION® Master Coach
  Sgt Ken Boot Camp Senior Instructor,
  METAFIT® Hight Intensity Interval Training (HIIT) Coach
  STREET SPORT Calisthenics Coach
  TRX®Suspension Training Coach

  Movement Training, Strength and Conditioning

  Thai/English

 • วีระเดช ผเด็จผล – นิว

  MSc. Sport & Exercise Nutrition, Leeds Metropolitan University

  NSCA® CPT,
  NSCA® CSCS

  Master Trainer Twist® Bronze Level Coach,
  Metafit®,
  FTI® Mobility Training,
  FTI® Battleling Rope Training,
  FTI® Barbell Training,
  FTI® Group FX

  Nutrition

  Thai/English

วุฒิการศึกษา

คลาส

 • Personal Training

 • Sports Conditioning

 • Group Training

 • Pilates

 • Yoga